idź do strony głównej [WRO 03 Globalica]
English

Carol J. Hobson

New Media Arts Manager
CRCA/UCSD, Cal-(IT)2, UC DARNet
chobson@ucsd.edu
crca.ucsd.edu/~chobson

Carol Hobson od ponad 20. lat zajmuje się planowaniem w kulturze, konsultingiem oraz zarządzaniem w sztuce. Jej doświadczenia obejmują organizację, prezentację i promocję programów kulturalnych i artystycznych, projekty sztuki nowych mediów i wydarzenia specjalne.

Jest kuratorem i producentem wystaw, festiwali i wydarzeń publicznych na Zachodnim Wybrzeżu USA, jak i w ramach współpracy międzynarodowej. San Diego Union Tribune uznała ją za jedną z "Najciekawszych Ludzi Sztuki". Jej praca na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego przyniosła szereg efektów we wspieraniu i wdrażaniu nowych inicjatyw w dziedzinie sztuki elektronicznej i nowych mediów, a także związanych z nimi programów.

Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora administracyjnego Center for Research in Computing and the Arts na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego; wspiera projekt New Media Arts Layer na California Institute for Telecommunications and Information Technology [Cal-(IT)2]; kieruje również UC Digital Arts Research Network – konsorcjum ośmiu kampusów Uniwersytetu Kalifornijskiego współpracujących na polu badań i projektów z dziedziny sztuki elektronicznej i nowych mediów.