idź do strony głównej [WRO 03 Globalica]
English

Fotografia "niczego"

Józef Robakowski

wystawa fotografii z cyklu Niebo czasu domyślnego

Swego czasu (dokładnie w l.1970-1973) zajmowałem się na przekór wszelkim konceptualistom przekraczaniem rożnego rodzaju kreacyjnych pojęć ujawnianych dzięki naszej wyobraźni. Świadomie wyzwalając energetyczną emisję promieni fluido-magnetycznych mogłem wtenczas otrzymywać dowolnie skonfigurowane fotograficzne obrazy astralne.

Z wielką pasją utrwalałem wiec wizerunki naszych myśli, emocjonalnych uniesień, portrety domniemanych znajomych oraz dowolne obrazy fabularne faktycznych lub urojonych zdarzeń...

Niczym nieskrępowany bujałem sobie w przysłowiowych "obłokach", które właśnie teraz stały się bohaterem moich nowych prac. Fotografie z cyklu Niebo czasu domyślnego, to kontynuacja własnego programu artystycznego mającego na celu wyjście poza człowiecze wyobrażenia. To uporczywe poszukiwanie kolejnych obrazów energetycznych. Pokorna zgoda na fakt, że one właściwie powodują się już same a naszą rolą jest jedynie ich uwzględnienie jako nowej fantastycznej możliwości.

JR

Odniesienia:

Józef Robakowski Fotografia astralna, /wydawnictwo własne/, Łódź 1973;
Fotografia astralna, tekst ulotny z okazji wystawy w Galerii Remont, W-wa 1973;
Fotografia astralna, książka Żywa Galeria, ŁDK, Łódź 2000.

Józef Robakowski

Autor filmów, cykli fotograficznych, zapisów wideo, instalacji, rysunków, obiektów, projektów konceptualnych, performer, inicjator wielu zdarzeń, wystaw i akcji artystycznych. Podejmuje eksperymentalne działania w zakresie łączenia filmowego obrazu i dźwięku, należące dziś do klasyki polskiej sztuki konceptualnej i postkonceptualnej lat 70-tych oraz eksperymentuje z wideo jako medium osobistego zapisu. Współzałożyciel awangardowej grupy Zero-61 oraz działającej w Łodzi w latach 70., legendarnej formacji artystycznej Warsztat Formy Filmowej, a w latach 90. Telewizyjnej Grupy Twórczej Stacja Ł. Prowadził od 1971 prywatna galerię sztuki aktualnej Galeria Wymiany – Exchange Gallery.