idź do strony głównej [WRO 03 Globalica]
English

Komunikatory

Arkadiusz Bagiński
instalacja w przestrzeni publicznej

Podstawowymi składnikami instalacji są zmodyfikowane uliczne sygnalizatory świetlne, umiejscawiane na przejściach dla pieszych. Schematyczne ludzkie postacie – stojąca na czerwonym tle i idąca na zielonym – zostają zastąpione zestawem powszechnie rozpoznawalnych ikon, reprezentujących pojęcia z zakresu kultury popularnej, historii, ekonomii i filozofii.

Regulacyjna funkcja sygnalizatora pozostaje nienaruszona: steruje on ulicznym ruchem, zezwalając na przemieszczanie się lub zabraniając go. Jednakże prosty zabieg zastąpienia wspomnianych ludzkich postaci przez zestaw ikon odwołujących się do pojęć i idei istniejących w zbiorowej świadomości powoduje, że trywialny fakt dostosowania się (lub nie) do reguł wyznaczanych przez ten element miejskiej infrastruktury nabiera nowego znaczenia.