idź do strony głównej [WRO 03 Globalica]
English

Globalica: konceptualne i artystyczne napięcia w nowym globalnym nieporządku

1 maja, od 10.00 do 17.30

Celem sympozjum jest zbadanie lokalnych napięć wobec sposobów reakcji artystów i teoretyków na procesy globalne oraz analizę języka i strategii, których w tym celu używają. W jaki sposób współczesna praktyka artystyczna odnosi się do tych napięć, zwłaszcza stosując czy analizując wykorzystanie technologii sieciowych?
Czy artyści posługują się po prostu tą samą modną retoryką, której używa system, podlegający ich analizie? Jaką szansę odporności na taki scenariusz ma połączony sieciowy opór? Jakie modele pozostały, by do nich dążyć?

Sympozjum dąży do wydobycia pojęciowych napięć i paradoksów, pojawiających się w krytycznym wykorzystywaniu przez artystów technologii oraz przyjęciu przez nich wstępnych założeń ujętych w metafory globalnej komunikacji sieciowej.
Czy konieczne są nowe metafory aby opisać współczesne praktyki kulturalne, definiujące specyficzne różnice opisujące mikropolitykę globalnych mediów, czy też stare koncepty ciągle pozostają trafne? Innymi słowy, w jaki sposób technologie cyfrowe, stanowiące zasadniczy czynnik procesu globalizacji, mogą być wykorzystane do ukazywania i utrzymania lokalnej specyfiki, społecznej i kulturalnej różnorodności?

Uczestnicy odnosząc się do tych zagadnień analizują siłę lokalnego sieciowego oporu.

Sympozjum dzieli się na dwie tematyczne sesje:

  1. Napięcia konceptualne
  2. Strategie artystyczne i kuratorskie.
10.00
Wstęp do sympozjum
Geoff Cox i Joasia Krysa (i-DAT, Uniwersytet Plymouth)
10.15
Globalizm i partykularyzm
Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski)
Dwa światy Fortuny: kultura i zanik w strefie globalnej
Esther Leslie (Birkbeck, Uniwersytet Londyński)
11.45
O heurystyce akcji artystycznej
Andreas Broeckmann (transmediale, Berlin)

Dyskusja panelowa – Napięcia konceptualne w nowym globalnym nieporządku.

14.00
Stubborn structures and insistent seepage: Art in a networked world
Monica Narula (Raqs Media Collective, Delhi)
Od software’u do hardware’u: od aktu artystycznego do społecznego aktywizmu
Zoran Pantelic (kuda.org, Nowy Sad)
15.30
Zawiąż pętlę, przełącz się, skonsumuj sieć
James Stevens (deckspace, Londyn)
Piotr Wyrzykowski (CUKT, Polska)