idź do strony głównej [WRO 03 Globalica]
English

Adam J. Chmielewski

biogram

Adam J. Chmielewski, mieszka i pracuje we Wrocławiu. Jest profesorem filozofii w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. W swoim dorobku ma opracowania i przekłady dzieł Karla Poppera, takie jak Wiedza obiektywna, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu, Świat skłonności i Nieustanne poszukiwania: autobiografia intelektualna. Przekładał również prace traktujące o filozofii krytycznego racjonalizmu, np.: Czym jest to, co zwiemy nauką? Alana Chalmersa (1993) oraz Wyjaśnianie historii: indywidualizm metodologiczny i teoria decyzji w naukach społecznych Johna Watkinsa (zbiór prac Watkinsa na temat metodologicznego indywidualizmu, 1992).

Chmielewski jest autorem następujących publikacji: Filozofia Poppera: Analiza krytyczna (1995), Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt. Relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej (1997), a także Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? – książka poświęcona jest filozoficznym i moralnym podstawom liberalizmu oraz jego krytyce we współczesnej filozofii społecznej.